5 กลเม็ดทำให้แบรนด์สินค้าติดตลาด

5 กลเม็ดทำให้แบรนด์สินค้าติดตลาด
การสร้างแบรนด์สินค้าให้ติดตลาดเปรียบเสมือนเป็น ทางลัดในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนจะต้องศึกษาและสร้างให้เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจของตนเอง ให้จงได้

จุดมุ่งหมายสูงสุดของการประกอบธุรกิจโดย เฉพาะในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการขายสินค้าคงเห็นจะหนี ไม่พ้นในเรื่องของยอดขายและผลกำไรที่ได้รับ ซึ่งทุกๆบริษัทต่างหวังผลและนำเรื่องดังกล่าวมาวางเป็นเป้าหมายหลักที่ต้อง ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ จึงกลายเป็นที่มาของการคิดค้นสร้างสรรค์แผนธุรกิจที่หลากหลายผสานกับการวาง กลยุทธ์ที่สลับซับซ้อนและแยบยลมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต

โดยหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยทำให้ธุรกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการค้า ขายสินค้าสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์ ในเรื่องของยอดขายและการทำกำไรก็คือ ‘การทำให้แบรนด์สินค้าติดตลาด’ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องดึงเอากลยุทธ์วิธีการอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วย อย่าได้หวังพึ่งจากการกระหน่ำยิงสปอตโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียว โดยวิธีการและองค์ประกอบหลักๆที่จะช่วยให้แบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการ สามารถติดตลาดได้อย่างรวดเร็วที่สำคัญๆมีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพดีจริง

ถ้่าจะให้แบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการสามารถติดตลาดได้อย่างรวดเร็ว คุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิ่งแรกสุดที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะสิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่สุดที่ผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ จากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทผู้ประกอบการ ถ้าในทรรศนะของผู้บริโภคมีความเห็นว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีสามารถตอบสนองกับ ความต้องการเบื้องต้นของเขาได้จริง ตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับการบอกต่อด้วยวิธีปากต่อปากไปสู่กลุ่มผู้บริโภคท่าน อื่นๆเอง โดยเป็นหนึ่งในวิธีการประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีทรงอิทธิพลมากที่สุดและไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียว จึงเป็นวิธีการในตำนานที่นักการตลาดทุกคนต่างใฝ่ฝันถึง ผู้ประกอบการจึงต้องเอาใจใส่และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดีเสียก่อน เป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากการเสริมสร้างจุดแข็งที่มีที่มาจากคุณสมบัติที่มีเหนือกว่าของ บริษัทคู่แข่งพร้อมทั้งลดจุดอ่อนลงไปในเวลาเดียวกันด้วย ถ้าผู้ประกอบการสามารถทำตรงส่วนนี้ได้สำเร็จแบรนด์สินค้าของท่านก็จะสามารถ ติดตลาดได้อย่างรวดเร็วแน่นอน

สร้างคาแร็กเตอร์ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์

ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่ง เร้าอันดับแรกๆที่สร้างกระบวนการรับรู้จนพัฒนาไปสู่การจดจำในจิตใจของผู้ บริโภคได้เป็นอย่างดี เพราะผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วๆไปมีลักษณะที่ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันไปเสีย ทั้งหมด ถ้าผู้ประกอบการสามารถฉีกแนวและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ของ ท่านเองได้ จะมีส่วนช่วยดึงความสนใจมาจากผู้บริโภคได้ทันทีและนำไปสู่การพิจารณาเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้ในที่สุด นอกจากนี้ถ้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเข้า จะทำให้ผู้บริโภคหันมาเรียกชื่อแบรนด์ของสินค้าแทนที่ชื่อประเภทสินค้าไปโดย ปริยาย เช่น คนไทยมักจะเรียกชื่อประเภทสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปว่า มาม่า เป็นต้น จึงเป็นวิธีการทำให้แบรนด์ของสินค้าติดตลาดที่น่าสนใจมาก

บูรณาการเครื่องมือทางการตลาด

การลด แลก แจก แถม จัดโปรโมชั่นพร้อมทั้งส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่อดีต เพราะทั้งหมดนี้สามารถเรียกร้องความสนใจจากตัวผู้บริโภคได้โดยทันทีเพราะถูก ประยุกต์ให้เหมาะสมและเข้ากันได้ดีกับนิสัยของคนที่ชอบของราคาประหยัดและของ สมมานาคุณ ถ้าผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่ให้ข้อเสนอที่ดีกว่าของ คู่แข่ง ผู้บริโภคก็ไหลมาเลือกซื้อสินค้าของทางผู้ประกอบการได้ง่าย ซึ่งในที่สุดจะได้รับการบอกต่อในหมู่้ผู้บริโภคจนทำให้แบรนด์สินค้าสามารถ ติดตลาดได้จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ขอให้ผู้ประกอบการพึงระวังไว้หนึ่งอย่างคือการจัดแคมเปญโปรโมชั่นประเภท ลด แลก แจก แถม ถึงแม้จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก แต่ก็ควรคำนึงถึงต้นทุนและผลกำไรที่จะได้รับในตอนท้ายด้วยว่ามันมีความคุ้ม ค่ามากขนาดไหน นอกจากนี้ก็ต้องจัดแคมเปญให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและแคมเปญอื่นๆ ของทางบริษัทด้วย

โฆษณาสินค้าผ่านสื่ออย่างครอบคลุมและเข้าถึง

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีความฉลาดมากขึ้นและมีตัวเลือกในการ เลือกซื้อสินค้ามากกว่าในอดีตที่ผ่านมา โฆษณาจึงมิใช่อาวุธหลักที่น่าสนใจในการทำให้แบรนด์ของสินค้าติดตลาดเหมือน เช่นดังแต่ก่อนที่สามารถใช้โฆษณายัดเยียดให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าได้โดยทันที แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้อีกเหมือนกันว่าโฆษณาจะไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้ ประกอบการได้อีกต่อไปแล้ว เพราะถ้าพูดถึงในเรื่องของการสร้างการรับรู้หรือแจ้งข่าวสารที่มีสาระสำคัญ แล้วเจ้าตัวโฆษณาไม่เคยทำในส่วนนี้บกพร่องเลยแม้แต่ครั้งเดียว โฆษณาจึงยังคงมีประโยชน์และอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่ประเด็นคือจะใช้การโฆษณาอย่างไรให้เหมาะสมมากที่สุดเพราะผู้บริโภคมี ลักษณะหลายๆอย่างที่แตกต่างออกไปจากในอดีต ซึ่งแนวทางการโฆษณา่ที่ดีและน่าจะเหมาะสมมากที่สุดในยุคนี้ขอแนะนำให้ผู้ ประกอบการลดความถี่ในการยิงสปอตโฆษณาผ่านทางสื่อหลักทั้งโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ลงสักสักนิดนึง และหันไปให้ความสนใจในเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยนอกจากนี้ควรให้ความสนใจในสื่อทางเลือกกระแสอื่นๆ อย่างเช่น การทำโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตและบนโลกสังคม Social Media เป็นต้น ซึ่งการทำโฆษณาผ่านสื่อที่คลอบคลุมจะทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและจดจำแบ รนด์สินค้าได้ดีกว่าการเล่นผ่านสื่อกระแสหลักแต่เพียงอย่างเดียว

จัดงานและทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ปัจจุบันกระแสของการตอบแทนและอุทิศตนเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ได้รับการ ยกย่องเชิดชูมากในขณะนี้ บริษัทของผู้ประกอบการควรจะจัดกิจกรรมดีๆอย่างน้อยสักหนึ่งอย่างเพื่อเป็น การตอบแทนและคืนกำไรกลับมาสู่สังคม อาทิ แจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นำสินค้าออกประมูลเพื่อช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น บริษัทเครือซีเมนต์ไทยที่ให้การสนับสนุนนักกีฬาแบดมินตันมาโดยตลอด เป็นต้น ซึ่งการจัดงานและกิจกรรมเพื่อสังคมนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์ สินค้าของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การทำ ธุรกิจให้สูงขึ้นด้วย แต่ควรจะจำไว้ว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทผู้ประกอบการจะต้องกระทำลง ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าได้มีจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องผลประโยชน์ แอบแฝงโดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นจะทำให้ธุรกิจของผู้ประกอบการดูแย่ในสายตาผู้บริโภคโดยทันที

การมีแบรนด์สินค้าที่ติดตลาดถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการทำธุรกิจ สมัยใหม่ เพราะนอกเหนือจากจะทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างยอดขายและทำกำไรได้มากแล้วยัง มีส่วนช่วยให้การทำธุรกิจมีความสะดวกสบายและลดอุปสรรคปัญหาต่างๆลงไปได้ค่อน ข้างมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเป็นผู้ชี้นิ้วกำหนดทิศทางความเป็นมาเป็นไป ของตลาดที่แบรนด์สินค้าของท่านเป็นผู้นำได้อีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการติดตลาดและเป็นผู้นำในตลาดที่ ลงแข่งขันได้มากเท่าไหร่ ผู้ประกอบการก็สามารถบังคับกลไกตลาดให้เข้ามาเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ ของตนเองมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view