7 ประโยชน์ของการไปออกบู๊ท

7 ประโยชน์ของการไปออกบู๊ท
หากพิจารณาลองมองดูอย่างละเอียดจะพบว่าการไปออก บู๊ธธุรกิจเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าแค่การไปออกแสดงสินค้าหรือบริการ แต่มันยังมีคุณประโยชน์ซ่อนเร้นที่ช่วยให้การทำธุรกิจสามารถสยายปีกและเติบ โตไปได้ในอนาคตอย่างมั่นคงอีกด้วย
Photo By Tomás Fano with Creative Common 2.0

เชื่อว่าผู้ประกอบการธุรกิจหลายๆท่านคงน่า จะเคยผ่านและมีประสบการณ์ร่วมเกี่ยวกับการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจมาบ้าง ไม่มากก็น้อย ซึ่งกระแสตอบรับของการออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจในปัจจุบันถือว่าได้รับความ สนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมากพอสมควร จึงทำให้การไปจัดบู๊ธกิจกรรมในลักษณะนี้ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการ ตลาดที่ใช้ได้ผลมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัย แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่ม ตลาดและทุนใหม่กลับให้ความสนใจในการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจเพียงแค่ส่วน หนึ่งเท่านั้น ในความเป็นจริงการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจสามารถสร้างคุณประโยชน์ต่างๆมาก มาย ดังต่อไปนี้

1. ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ

การออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจถือเป็นวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและ บริการได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลก็คือสาระสำคัญของ สารจะต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกจัดบู๊ธธุรกิจตามนิทรรศการต่างๆสามารถตอบโจทย์ในข้อนี้ได้เป็น อย่างดีเพราะจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาเดินตามงานต่างๆที่ผู้ประกอบการไปจัดแสดงบู๊ธมักจะ มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ไปจัดแสดง จึงทำให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งประโยชน์ข้อนี้คือจุดเด่นมากที่สุดของการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธทางธุรกิจ

2. ช่องทางและโอกาสในการขาย

จัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าขายสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจมากสำหรับการ ไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจ เพราะถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาในการจัดงานจะน้อยและไม่ใช่เป็นลู่ทางในการขาย สินค้าหรือบริการที่มั่นคงถาวร แต่นิทรรศการและงานที่จัดขึ้นก็มักเป็นแหล่งชุมนุมของเหล่าบรรดาลูกค้าชั้น ดีที่ต่างแห่แหนมาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาคลั่ง จึงทำให้เวลาที่มีอยู่อย่างน้อยนิดกลับไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยหาก สามารถยอดจำหน่ายต่อชั่วโมงที่สูงมาก เช่นเดียวกับสำนักพิมพ์ต่างๆที่มักไปออกบู๊ธในมหกรรมหนังสือ เป็นต้น

3. ได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่

หลายๆบริษัทถือโอกาสในการออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจเป็นเวทีเพื่อใช้โชว์ ศักยภาพสินค้า บริการหรือการดำเนินงานของบริษัทตน เพราะสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้คนได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการเกทับคู่ต่อสู้ที่มาออกบู๊ธเช่นเดียว กันได้อีกด้วย ซึ่งการแสดงศักยภาพนี้ผู้ประกอบการสามารถเอาสินค้าหรือบริการตัวต้นแบบที่แส ดงถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเอาออกมาโชว์ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น สินค้าที่พร้อมจำหน่ายในปัจุบันเสมอไป

4. ได้พบคู่เจรจาธุรกิจ

นอกจากจะได้พบลูกค้ารายย่อยแล้วในปัจจุบันงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการ ต่างๆ ยังมีการแบ่งกำหนดการออกเป็นวันและช่วงเวลาสำหรับคู่เจรจาธุรกิจเป็นการ เฉพาะ (ส่วนมากมักจะอยู่ในช่วงวันแรกๆของงาน) จึงกลายเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบกอบการได้พบปะพูดคุยเจรจาทำสัญญาธุรกิจ กับคู่ค้าของท่านได้โดยตรง ซึ่ง ณ โอกาสดังกล่าวมีธุรกิจเป็นจำนวนมากสามารถลดต้นทุนของตนเองลงได้อันเนื่องมา จากได้พบเจอกับเจ้าของปัจจัยการผลิตบริษัทอื่นๆที่เสนอขายราคาวัตถุดิบและ ปัจจัยการผลิตสินค้าที่ถูกลงกว่าเจ้าประจำ นั่นเอง

5. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งกับลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ

ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจก็คือ มันเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้ประกอบการสามารถไปรับฟังความคิดเห็นและชี้แนะ ถึงเรื่องราวต่างๆกับลูกค้าและคู่ธุรกิจได้ด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลที่มีประโยชน์อันจะสามารถนำกลับมา ใช้พัฒนาธุรกิจของตนเองได้ในอนาคต

6. สำรวจคู่แข่งและตลาด

นอกเหนือจากการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจจะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับ ลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ท่านได้พบกับคู่แข่งด้วย จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญซึ่งจะต้องใช้ในการตรวจสอบในความก้าวหน้าเรื่อง ต่างๆของคู่แข่งไปในตัว

7. สร้างฐานข้อมูลของลูกค้า

ถึงแม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินค้าหรือบริการไปออกจัดแสดงที่บู๊ธสินค้าเลย แม้แต่ชิ้นเดียว แต่ก็สมควรที่จะต้องไปออกบู๊ธที่งานอยู่ดีเพื่อเป็นการเก็บฐานข้อมูลของ ลูกค้าผู้บริโภค เพราะไม่มีโอกาสไหนแล้วที่จะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริโภคได้มากขนาด นี้ ดังนั้นผู้ประกอบการสมควรที่จะต้องไปออกบู๊ธธุรกิจด้วยประการทั้งปวง อย่างน้อยถ้าไม่ได้เป็นตัวเงินกลับมาก็ขอให้ได้เป็นฐานข้อมูลก็ยังดี้เพราะ บางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจมีค่ามากกว่าเงินเสียอีก

หากผู้ประกอบการใส่ใจและมองเพียงแค่ผลลัพธ์ของการทำธุรกิจแต่เพียงอย่าง เดียว ก็จะไม่มีทางมองเห็นคุณประโยชน์อันมหาศาลของการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจ อย่างแน่นอน เพราะการไปออกงานจัดแสดงบู๊ธธุรกิจไม่ใช่จะเป็นอะไรที่สามารถจะสร้างผลกำไร และความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนการขายของ แต่เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะต้องตามไปเก็บดอกและผลผลิตในอนาคตวันข้างหน้า

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view