เหตุผลดี ๆ ที่ควรสร้างงานโฆษณาให้กับบริษัท

เหตุผลดี ๆ ที่ควรสร้างงานโฆษณาให้กับบริษัท
การทำโฆษณานั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ทำไมจึงมีความจำเป็นต้องทำ เรามีคำตอบดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง
Photo By Sarah G... with Creative Common 2.0

เราเชื่อว่าหลักการดำเนินธุรกิจที่ดี คือการลงทุนในทุกๆรายละเอียดอย่างคุ้มค่ากับเงินทุนมากที่สุด ทั้งเรื่องการผลิต เทคโนโลยี การจัดซื้อ การดูแลในเรื่องของการขนส่งผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาสู่องค์กรด้วย แต่ดูเหมือนยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่พยายามหัน หน้าหนี บางครั้งก็ปิดตาข้างหนึ่งมองข้ามสิ่งดังกล่าวไป นั่นคือ “การโฆษณา”

การโฆษณานั้นในอดีตถูกมองว่าค่อนข้างจะสิ้นเปลือง ไม่เกิดประโยชน์หรือคุ้มค่าแก่การลงทุนในเม็ดเงินที่จ่ายลงไป อีกทั้งทัศนคติในทางแง่ลบของทางผู้บริโภคที่มีต่อสื่อโฆษณาว่าหลอกลวง และทำการโฆษณาในลักษณะที่ชวนเชื่อเกินไปจากความเป็นจริงที่ทางสินค้าหรือ บริการมีอยู่มาก จึงทำให้เจ้าของธุรกิจหลายคนโดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจหน้าใหม่ไม่ค่อยให้ความ สนใจกับการทำโฆษณามากนัก ด้วยเหตุผลหลักที่ว่าต้องใช้เม็ดเงินลงทุนทีjมหาศาล อีกทั้งยังวัดผลสำเร็จที่เกิดจากการโฆษณาได้น้อยมาก ในขณะที่ธุรกิจของตัวเองเพิ่งจะเกิดใหม่และยังทำกำไรได้น้อย จึงหาทางหลีกเลี่ยงกันหันไปใช้พนักงานขายโดยตรงกันเสียมากกว่า

แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านงานศึกษาวิจัยที่เพิ่มขึ้น ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไป ทำให้แง่มุมที่มีต่อการโฆษณาดีขึ้นตามลำดับไปด้วย หลายๆบริษัทเองก็ใช้การโฆษณาเป็นสื่อในการเพิ่มยอดขายที่สร้างความสำเร็จ อย่างงดงาม จึงทำให้โฆษณาเป็นสื่อยอดฮิตของแต่ละบริษัทในขณะนี้ และกลายเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของคุณต้องเริ่มทำการพิจารณาถึงเรื่องการ สร้างโฆษณาให้กับบริษัทของคุณเองได้แล้ว โดยในบทความนี้เรามีข้อดีของการสร้างโฆษณามาฝากทุกท่านกัน

ก่อนอื่นเราควรมาทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่า การโฆษณานั้นมีความเป็นสื่อสารมวลชนและถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ เพื่อการประกาศสินค้าหรือบริการเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน เราจึงมักจะเห็นว่านักการตลาดและนักโฆษณานั้นมักจะทำงานอยู่ควบคู่กันเสมอ โดยโฆษณานั้นสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น โฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง และสื่อโฆษณา ณ จุดขาย เป็นต้น ซึ่งประโยชน์และเหตุผลที่ดีที่คุณควรนำโฆษณามาใช้ในบริษัทของคุณ เราได้ทำการสรุปรวบรวมมาเพื่อให้คุณนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการทำ โฆษณาให้กับบริษัทของคุณเอง มีดังต่อไปนี้

ให้ข้อมูลข่าวสาร

สิ่งนี้คือหน้าที่หลักของการใช้สื่อโฆษณาเลยก็ว่าได้ เพราะเมื่อบริษัทออกสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ออกมา การกระจายข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับ แรกที่ต้องทำ การโฆษณาจึงเข้ามามีบทบาทในทันทีเพราะสามารถกระจายข้อมูลและส่งสารไปยังผู้ บริโภคได้ครั้งละมาก ๆ ต่อจำนวนการเผยแพร่หนึ่งครั้ง

ลดค่าใช้จ่ายของฝ่ายขาย

การที่โฆษณาสามารถกระทำได้ผ่านสื่อสารมวลชน ทำให้สื่อสารไปยังผู้คนได้ครั้งละมาก ๆ จึงมีความคุ้มค่ามากกว่าการที่คุณจะส่งพนักงานขายไปเคาะประตูขายสินค้าตาม บ้าน ซึ่งบางครั้งอาจสร้างมุมมองที่ไม่ดีต่อตราสินค้าของคุณได้ และยังเป็นความสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย

สามารถสร้างยอดการผลิตได้ในจำนวนมาก

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโฆษณาสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปยังผู้คน ได้เป็นจำนวนมาก และเมื่อผู้รับเป็นจำนวนมากนั้นเกิดให้ความสนใจในตัวสินค้าและบริการ ทำให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย

เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

การที่มีสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเดียวกันอยู่ในตลาดเป็นจำนวนมาก การแข่งขันจึงเกิดขึ้นสูงตามไปด้วย ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่เรียกว่า “สินค้าทดแทนได้” โฆษณาจึงช่วยสร้างความได้เปรียบจากการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ทางการค้าของคุณ ได้เป็นอย่างดี

ช่วยพนักงานของคุณในการขายสินค้า

เมื่อผู้บริโภครับข้อมูลข่าวสารจากการโฆษณาแล้ว กลยุทธ์และวิธีการทางเทคนิคในการนำเสนอจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจได้ง่าย ขึ้น ทำให้พนักงานขายของคุณไม่ต้องทำงานในการขายสินค้าหรือบริการหนักจนเกินไป และอาจช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานขายเป็นจำนวนมากได้อีกทางหนึ่งด้วย

สร้างความทรงจำในตราสินค้า

โฆษณาที่ถูกนำเสนอออกไปด้วยการสร้างสรรค์ที่ดี มีความถี่ในการนำเสนอและเข้าถึงผู้บริโภคที่มากพอ สามารถทำให้ผู้บริโภคจดจำสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี

ช่วยการขายสินค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

การที่ผู้บริโภครับข่าวสารจากการโฆษณาอย่างสม่ำเสมอ จะมีส่วนช่วยสร้างความทรงจำที่ดีให้กับผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้สินค้าของเราอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดความภักดีในตราสินค้าของเราหรือ Brand Loyalty ขึ้นนั่นเอง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำการตลาด

ช่วยแก้ไขปัญหาทางการตลาด

สินค้าบางประเภทนั้นมีจุดอ่อนอยู่ในตัวเมื่อเทียบกับคู่แข่งกันด้านต่อ ด้าน โฆษณาสามารถเข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในจุดนี้ได้ โดยนำเสนอคุณสมบัติข้อได้เปรียบในบางส่วนที่สินค้าของคู่แข่งไม่มี และช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของสินค้าออกสู่สาธารณชนด้วย เช่น โซดายี่ห้อหนึ่งที่ถูกมองว่ามีความซ่าสู้อีกยี่ห้อไม่ได้ 

ทำให้เกิดความต้องการสินค้าในทันที

หมายถึงเมื่อผู้บริโภคได้รับชมโฆษณาสินค้าหรือบริการของเราแล้วมี ปฏิกิริยาหรือ Take Action ต้องการใช้สินค้าของเราขึ้นมา นั่นหมายความว่าการทำการโฆษณานั้นประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้ว คือสามารถขายสินค้าและบริการออกไปได้ และนำมาซึ่งเม็ดเงินเข้าสู่บริษัทของเรา สิ่งนี้คือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการทำโฆษณา

จะเห็นได้ว่าการทำโฆษณามีข้อดีต่อบริษัทของคุณมาก ถึงแม้จะต้องใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ก็มีความคุ้มค่ามากเช่นกัน อีกทั้งบริษัทที่มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับสังคม ระดับประเทศ หรือในระดับโลก ทุกบริษัทต่างก็มีการทำโฆษณากันทั้งนั้น อย่างน้อยถ้าไม่ใช่เพื่อขายสินค้าก็ต้องการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี บางบริษัทถึงกับมีฝ่ายโฆษณาเป็นของตัวเองด้วยซ้ำไป อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการวัดผลจากการทำโฆษณาในปัจจุบันก็สามารถทำได้ง่าย และมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง คุณจึงไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องที่จะกลัวสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์กับการ ทำโฆษณา ที่เหมือนกับการเทน้ำลงบนกองทรายอีกต่อไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view