4 กลยุทธ์ ล้วงความลับคู่แข่ง

4 กลยุทธ์ ล้วงความลับคู่แข่ง
ความลับทางธุรกิจถือเป็นเรื่องสำคัญ หากล่วงรู้ความลับของคู่ต่อสู้ รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง
ล้วงความลับคู่แข่ง ให้เงียบเชียบที่สุด

การต่อสู้บนยุทธภพของธุรกิจที่ต่างฝ่ายต่าง แก่งแย่งช่วงชิงกันความเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่ดุเดือด หลายบริษัทใช้ยุทธวิธีที่ในอดีตอาจถูกมองว่าเป็นการรบนอกแบบและไม่ตามกติกา นั่นก็คือ 'การล้วงความลับ' จากคู่ต่อสู้นั่นเอง แต่ในปัจจุบันที่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนตามไปด้วย กลยุทธ์และวิธีการล้วงความลับจากคู่ต่อสู้กลับกลายมาเป็นที่ยอมรับกันมาก ขึ้น ทุกบริษัทต่างใช้วิธีนี้เพื่อสืบหาข้อมูลความลับจากบริษัทคู่แข่งกันทั้ง นั้น จะต่างกันตรงที่บริษัทใดจะเลือกใช้วิธีแบบไหนที่ไม่น่าเกลียดและไม่ผิด กฎหมายมากกว่ากัน

โดยบทความนี้มีวิธีล้วงข้อมูลความลับจากคู่แข่งขันทางธุรกิจเบื้องต้นมา ฝากผู้ประกอบการหน้าใหม่ทุกท่าน ซึ่งวิธีที่นำเสนอต่อไปนี้เป็นวิธีการที่สามารถนำไปปรับใช้ปฏิบัติได้โดย ง่ายอีกทั้งยังไม่ผิดกฎหมายอีกด้วย

1. สังเกตจากพฤติกรรมภายนอก

การสังเกตพฤติกรรมภายนอกนี้สามารถทำได้ง่ายที่สุด โดยเริ่มดูจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพนักงานทั่วไปจนกระทั่งไปถึงระดับผู้ บริหารของบริษัทคู่แข่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรบ้าง มีการรับพนักงานหรือฝ่ายบริหารคนใหม่เข้ามาหรือไม่ ถ้ามีก็ควรตามไปหาข้อมูลเพิ่มว่าผู้บริหารท่านนั้นว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยว ข้องในเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษ ซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้มาเหล่านี้จะมีประโยชน์มากในการนำมาวิเคราะห์ข้อมูลใน อนาคตถึงแนวโน้มสภาพการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษัทคู่แข่งได้ว่าจะมี แนวทางบริหารไปในรูปแบบลักษณะแนวทางใด เป็นต้น

2. ผลประกอบการ

การดูผลประกอบการของบริษัทคู่แข่งก็สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการสืบความ ลับได้เช่นกัน โดยเฉพาะบริษัทที่ทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจำเป็นต้องแสดงข้อมูลผลประกอบการออกมาให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก เพราะไม่สามารถปกปิดหรือตกแต่งได้โดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลผลประกอบการที่ได้แสดงออกมานี้ เมื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วจะได้ข้อมูลที่สามารถคาดคะเนแนวโน้มการ ดำเนินงานในอนาคตของบริษัทคู่แข่งได้ว่า มีทิศทางที่จะปรับตัวไปแนวทางไหนอย่างไรด้วย เช่น ถ้าผลประกอบการในปีนี้น้อยกว่าคาดคิดไว้เมื่อต้นปีแน่นอนว่าปีต่อไปบริษัท ดังกล่าวต้องวางกลยุทธ์ในเชิงที่เปิดเกมรุกมากขึ้นแน่นอน

3. ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นแค่หนึ่งในกลยุทธ์การทำการตลาดของบริษัทคู่แข่ง แต่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีในการล้วงความลับอีกด้วย เพราะข่าวประชาสัมพันธ์พวกนี้ส่วนมากจะมีการเปิดเผยยุทธวิธีการทำตลาดใน อนาคตของบริษัทดังกล่าวออกมาไม่มากก็น้อย ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการนำข้อมูล มาพิจารณาเพื่อที่จะได้ทราบแนวคิดและวิธีการ รวมถึงกลยุทธการต่อสู้ของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ณ ปัจจุบันว่ามีการปรับยุทธศาสตร์ไปในแนวทางไหน ซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้จะสามารถนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้ดีกว่าของ คู่แข่งในอนาคตได้ด้วย เช่น การจูงใจให้ผู้บริโภคให้มาใช้สินค้าหรือบริการที่ดีกว่าของผู้ประกอบการ เป็นต้น

4. ดึงพนักงานหรือผู้บริหารของทางบริษัทคู่แข่งมาร่วมงาน

วิธีการนี้เป็นวิธีการดีและได้ผลเร็วที่สุดในการสืบความลับของบริษัทคู่ แข่งทางการค้าโดยตรง โดยผู้ประกอบการอาจจะไปนำเสนอตำแหน่งงานที่น่าสนใจ พร้อมกับเงินเดือนค่าจ้างบวกกับสวัสดิการที่พนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท คู่แข่งมิอาจปฏิเสธได้เพื่อดึงตัวมาร่วมงานกับทางบริษัท ซึ่งเมื่อได้พนักงานหรือผู้บริหารคนดังกล่าวมาร่วมงานแล้วจะมีประโยชน์ในการ ล้วงความลับจากบริษัทคู่แข่งค่อนข้างมาก เพราะพนักงานที่ได้มาใหม่จากบริษัทคู่แข่งมักจะบอกข้อมูลความลับยุทธวิธีและ แผนการดำเนินงานรวมทั้งข้อผิดพลาดของบริษัทเดิมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำ มาปรับใช้ให้เข้ากับการวางแผนธุรกิจของบริษัทผู้ประกอบการเองได้

นอกจากนี้ยังถือว่าบริษัทของผู้ประกอบการเองยังได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเสริมทัพเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพความแข็งแกร่งให้มีมากยิ่ง ขึ้นกว่าเดิมด้วย เปรียบเสมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัวนั่นเอง                 

การล้วงความลับทางธุรกิจในปัจจุบันค่อนข้างจะได้รับการยอมรับและนำไปใช้ กันอย่างกว้างขวางในทุกบริษัท แต่วิธีการล้วงความลับที่ดีนั้นผู้ประกอบการควรจะสร้างกำแพงและกำหนดขอบเขต ที่เหมาะสมของการล้วงข้อมูลว่าควรที่จะกระทำได้ถึงจุดไหนอย่างไรจึงจะเหมาะ สมและไม่น่าเกลียดจนเกินไป

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view