สู้กับคู่แข่งในสถานการณ์ที่ต้องเป็นรอง

สู้กับคู่แข่งในสถานการณ์ที่ต้องเป็นรอง
ในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง เมื่อคุณต้องมาตกอยู่ในสภาวะที่เป็นรองคู่ต่อสู้
วิธีการดังต่อไปนี้จะช่วยคุณรับมือและพลิกฟื้นกลับขึ้นสู่ความได้เปรียบใน การประลองยุทธทางธุรกิจอีกครั้ง
จะยอมโดนเหยียบทำไม

ทุกบริษัทต่างแสวงหาช่วงชิงความได้เปรียบ ระหว่างการแข่งขันจากคู่ต่อสู้ เพื่อที่จะได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางธุรกิจในแขนงต่างๆ โดยทุกการแข่งขันในทางธุรกิจมักจะมีผู้นำและผู้ตกเป็นรองอยู่เสมอ หลายบริษัทเมื่อต้องเพลี่ยงพล้ำต่อคู่แข่งทางธุรกิจก็มักจะหาวิธีการแก้ไข ต่อสู้หรือโต้ตอบเพื่อจะได้ช่วงชิงความได้เปรียบและการเป็นผู้นำกลับคืนมา สู่บริษัทของตนเอง ซึ่งวิธีการแก้ไขและต่อสู้เมื่อธุรกิจของคุณตกเป็นรองคู่แข่งมีอยู่มากมาย ด้วยกันหลายวิธี พอที่จะสามารถสรุปวิธีการที่สำคัญๆในการพลิกฟื้นธุรกิจของคุณได้ ดังต่อไปนี้

ใช้โฆษณาเพื่อตอบโต้

การใช้สื่อสื่อโฆษณาเพื่อตอบโต้คู่ต่อสู้ถือเป็นอาวุธที่สำคัญอย่างแรก ที่คุณควรจะนำมาพิจารณาก่อน เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการต่อสู้ในทางธุรกิจรูปแบบอื่นๆแล้ว โฆษณาถือว่าทำได้ง่ายที่สุดอีกทั้งยังมีราคาที่ประหยัดกว่ามากถ้าวัดผลกัน ด้านต่อด้าน

อาวุธที่สำคัญของโฆษณาคือจะช่วยลดจุดด้อยและเสริมจุดเด่นอันเหนือกว่าของ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจะนำเสนอในส่วนไหนเรื่อง อะไร อีกทั้งวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจของเนื้องานโฆษณาจะช่วยดึงดูดใจให้ผู้บริโภค หันมาทดลองหรือกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณด้วย นอกจากนี้โฆษณายังสามารถปรับใช้เพื่อรองรับกับวิธีการต่อสู้ทางธุรกิจในรูป แบบอื่นได้อีกด้วย

ปรับการวางแผนทางกลยุทธ์และยุทธวิธีทางธุรกิจ

การปรับเปลี่ยนการวางแผนกลยุทธ์และยุทธวิธีทางธุรกิจใหม่นั้นถือเป็น อาวุธที่หนักที่สุดที่จะนำมาใช้ต่อกรกับคู่ต่อสู้ทางธุรกิจ โดยก่อนอื่นคุณต้องเริ่มจากการศึกษาและสำรวจข้อบกพร่องของแผนกลยุทธ์เดิม เสียก่อน จากนั้นจึงหันมาให้ความสนใจในเรื่องความต้องการของตลาดในปัจจุบันว่ามีความ ต้องการอย่างไร แล้วจึงมาพิจารณาในส่วนสุดท้ายคือคู่ต่อสู้ของคุณว่ามีข้อได้เปรียบที่เหนือ กว่าบริษัทของคุณอย่างไร

เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึงเริ่มลงมือเขียนแผนการกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณขายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ชายวัยทำ งานตามแผนกลยุทธ์เดิม เวลาต่อมายอดขายเกิดตกลงและเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปให้กับบริษัทคู่แข่งที่ นำเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่า คุณจึงทำการปรับแผนกลยุทธ์ใหม่โดยการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัยเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ กลับมาเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดที่มากที่สุดเช่นเดิม โดยที่คุณจะไม่ทำการลดราคาสินค้าลงมาเพื่อรักษาระดับของผลิตภัณฑ์ไว้ เป็นต้น ซึ่งคุณอาจจะใช้แผนกลยุทธ์เดิมเป็นหลักแล้วจึงเขียนเพิ่มลงไปในส่วนที่คุณ ได้ทำการปรับเปลี่ยนในกรณีที่คุณก็มีความพอใจในกลยุทธ์เดิมอยู่แล้ว หรือจะเป็นการเขียนแผนกลยุทธ์ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับเลยก็ได้ ถ้าผลการศึกษาก่อนหน้านี้บ่งชี้ว่าคุณต้องทำการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อย่าง สิ้นเชิงเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่ต่อสู้

ส่วนในเรื่องของยุทธวิธีที่หมายถึง วิธีการในทางปฏิบัติที่จะนำแผนกลยุทธ์มาใช้นั้น ก็ต้องทำการปรับเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกัน โดยสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาก็คล้ายคลึงกันกับในส่วนของกลยุทธ์คือ หาข้อบกพร่องในการนำแผนกลยุทธ์มาใช้ ความผิดพลาดในทางปฏิบัติเรื่องของการตลาด และเปรียบเทียบกับยุทธวิธีของคู่ต่อสู้ว่าคุณมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ในส่วนไหนบ้าง จากนั้นจึงเริ่มวางยุทธวิธีใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับในส่วนของกลยุทธ์ โดย ข้อสำคัญที่คุณต้องจดจำและท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจคือเรื่องการวางแผนกลยุทธ์กับ การสร้างยุทธวิธีนั้นต้องประสานสอดคล้องเกื้อหนุนรองรับกันเป็นอย่างดี เพราะทั้งสองสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ เมื่อสองสิ่งนี้สามารถประสานงานกันได้อย่างลงตัวแล้วละก็ จะถือเป็นอาวุธทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและน่ากลัวมากที่สุดอย่างหนึ่งเลย ทีเดียว

ใช้การตลาดเข้าสู้

การโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยวิธีทางการตลาดก็เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในโลก ธุรกิจมาอย่างยาวนานเช่นกัน โดยวิธีการที่เป็นที่นิยมและมักจะนำมาใช้กันได้แก่ การลดราคา ซื้อ 1 แถม การแจกของแถม การให้ทดลองใช้ฟรี ให้คูปองส่วนลด การจับสลากรางวัลชิงโชค ฯลฯ ซึ่งวิธีการทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมานี้ล้วนเป็นวิธีการที่สามารถ กระตุ้นยอดขายได้อย่างรวดเร็วและสามารถดึงให้ผู้บริโภคออกมาจากผลิตภัณฑ์ของ คู่ต่อสู้ได้ด้วย อีกทั้งยังทำการวัดผลความสำเร็จได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกันกับวิธีอื่นๆ โดยการใช้แนววิธีการตลาดเข้าสู้นี้ถือเป็นการต้อนคู่ต่อสู้ทางธุรกิจของคุณ ให้ไปที่มุมและสุดท้ายต้องจนตรอกในที่สุด ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้สามารถช่วยให้คุณพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองให้กลับ ขึ้นมาได้เปรียบอย่างรวดเร็ววิธีหนึ่งด้วย และถ้าคู่ต่อสู้ไม่สามารถหาวิธีทางการตลาดที่ดีกว่ามาใช้ต่อกรกับคุณได้ ผลิตภัณฑ์ของคู่ต่อสู้ก็จะตายไปในที่สุด

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของคุณสมบัติและรูปลักษณ์ภายนอกก็ถือเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการตอบโต้คู่แข่งขันทางธุรกิจที่น่าสนใจเหมือนกัน เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเวลาเลือกซื้อสินค้าจะพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย และคุณสมบัติเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้ บริโภคได้เป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอยให้เหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่ แข่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทเดียวกัน มีกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเดียวกัน จึงเป็นหัวใจหลักที่มีความสำคัญมากในการทำสงครามทางธุรกิจ

อีกทั้งการที่คุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าคู่แข่งขันจะช่วย สร้างความได้เปรียบในการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดี และจะช่วยขยับพลิกฟื้นสถานการณ์ของคุณให้ได้เปรียบอีกครั้งด้วย ซึ่งความจริงแล้ววิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์คือ คุณต้องทำการพัฒนามาตั้งแต่ตอนต้นที่ผลิตภัณฑ์เริ่มออกวางจำหน่ายสู่ท้อง ตลาดต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอดอย่าหยุดพัฒนาโดยเด็ดขาด เนื่องจากการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่จะทำกันได้ง่ายๆ ต้องอาศัยระยะเวลาพอสมควร ถ้าคุณคิดจะมาพัฒนาในเวลาที่ผลิตภัณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เพลี่ยงพล้ำแล้ว ละก็ เกรงว่ากว่าผลิตภัณฑ์จะพัฒนาเสร็จ ก็จะไม่มีบริษัทของคุณเหลือรอดอยู่ในธุรกิจแล้ว

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาสู้โดยที่ยังคงผลิตภัณฑ์หลักไว้

การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาต่อสู้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งโดยที่ยัง คงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักไว้เหมือนเดิม ถือว่าเป็นการโต้ตอบที่รุนแรงเด่นชัดมากที่สุดอย่างหนึ่ง เป็นการชิงเปิดเกมรุกและเพิ่มแนวรบทางสงครามธุรกิจสำหรับผู้ที่กำลังตกอยู่ ในสภาพที่เพลี่ยงพล้ำและต้องการที่จะกลับมาทวงคืนความเป็นเจ้าตลาดอีกครั้ง โดยเหตุผลที่ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่โดยที่ยังคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก ก็เพราะ ต้องการที่จะแย่งชิงความเป็นผู้นำในตลาดของสินค้าประเภทดังกล่าวกับคืนมาจาก คู่แข่งที่ได้ช่วงชิงไปก่อนหน้านี้ จึงทำการเพิ่มสินค้าใหม่ออกมาวางขายในกลุ่มตลาดเป้าหมายเดิมเพื่อเป็นการ เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค และใช้ความแปลกใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ทำการช่วงชิงตลาดกลับคืนมาจาก ผลิตภัณฑ์ของคู่ต่อสู้

ส่วนเหตุผลที่ยังคงผลิตภัณฑ์หลักไว้ก็เพราะถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หลักจะไม่ สามารถสู้กับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งได้จนเสียความเป็นผู้นำตลาดไปแล้วก็ตาม แต่ผลิตภัณฑ์หลักก็ยังคงมีผู้บริโภคที่ชื่นชอบและภักดีต่อตัวสินค้าจึงยังมี พื้นที่และกินส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะมีจำนวนที่ไม่มาก เหมือนแต่ก่อนก็ตาม ซึ่งเมื่อนำทั้งผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ออกมาสู้กับผลิตภัณฑ์ของคู่ต่อสู้คุณก็ จะเพิ่มความได้เปรียบมากขึ้นเพราะเปรียบเสมือนการรวมพลังแท็คทีมจัดการกับ ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งนั่นเอง

ปฏิภาณไหวพริบและสัญชาตญาณของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาธุรกิจของคุณ ฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจที่บางทีอาจจะดูเหมือนโหดร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ธุรกิจของคุณได้เพลี่ยงพล้ำตกเป็นรองคู่ ต่อสู้ ทั้งสองสิ่งนี้เมื่อนำมาผนวกกับความทุ่มเทและความสามารถในการวิเคราะห์บน หลักเหตุผลในการนำแนวทางในการต่อสู้ทางธุรกิจมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ ก็จะมีส่วนช่วยให้คุณสามารถตั้งหลักลุกขึ้นยืนและออกวิ่งแข่งขันใหม่ได้อีก ครั้งบนถนนสายธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายตลอดเส้นทางอันยาวไกล

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view