คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ เพื่อการทำงานกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะของความเป็นผู้นำ เพื่อการทำงานกับผู้อื่น ให้ประสบความสำเร็จ PDF พิมพ์ อีเมล
 

ในฐานะของผู้ถูกจ้าง หรือการเป็นพนักงาน ความเป็นผู้นำ จะถูกกำหนดโดยตัวของคุณเอง หรืออีกส่วนหนึ่งจะถูกกำหนด โดยขอบเขตการทำงานของคุณ กล่าวได้อย่างง่ายๆ ความเป็นผู้นำ ก็คือกระบวนการ กำหนด และจูงใจคน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย และการประสบความสำเร็จ ด้วยการใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการจัดการ และประเด็นของเรื่องนี้ ก็ไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณจะต้องทำงานอยู่ในตำแหน่งระดับสูง อย่างเช่นผู้บริหาร หรือผู้จัดการเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในตำแหน่งไหน คุณสามารถสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้น ภายใต้ขอบเขตการทำงานของคุณ

คุณสมบัติของความเป็นผู้นำนั้น มีอยู่หลากหลายมาก แต่ลักษณะที่มีความสำคัญ สามารถแยกออกมาเป็นข้อๆ ได้ตามรายการด้านล่างนี้

1. ความเข้าใจ ที่จะจัดการและรับมือกับภารกิจ หมายถึง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง และการใช้ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2. ความมั่นคงในการทำงาน หมายถึง การมีข้อตกลง ในการที่จะพัฒนาตนเอง และทำงานด้วยมาตราฐานแบบมืออาชีพ

3. ทำงานอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีทักษะ และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเท็จจริง ตลอดจนรู้วิธีในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ (อ่านบทความ ทางด้าน HR และเรื่องสาระในการทำงาน ที่ www.ThaiHrCenter.com, www.YesTestMe.com)

4. มีความซื่อสัตย์ หมายถึง การทำงานด้วยความจริงใจ กับเพื่อนร่วมงานในทุกระดับ ทั้งผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่า และผู้ที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า ตลอดจนความซื่อสัตย์ต่อองค์กร

5. ความมีประสิทธิภาพในการทำงาน หมายถึง การทำงานด้วยพื้นฐาน หลักการที่ดี มีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และสามารถทำงานประสานกับผู้อื่น

6. มีการตัดสินใจที่ดี หมายถึง ทักษะในการเข้าใจเรื่องต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีปฏิทาน ไหวพริบ มองการณ์ไกล และจัดลำดับความสำคัญในสิ่งต่างๆ ได้

7. มีแรงกระตุ้น และพลังงาน หมายถึง การมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และความต้องการที่จะสร้างงานด้วยความคิดสร้างสรรค์

8. ความเด็ดขาด และมั่นใจ หมายถึง ความสามารถ ในการตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ติดขัด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view