วิธีพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิธีพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


การจะเปลี่ยนองค์กรให้กลายมาเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องให้ความร่วมมือ เหล่านี้คือวิธีที่จะสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อนำพาองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้

 

1. สร้างแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคล ทุกๆ 3 เดือน

 

องค์กรควรจะกำหนดเป้าหมายออกมาเป็นข้อๆ เกี่ยวกับการเติบโตและการเรียนรู้ในทุกช่วงสามเดือน ในแผน อาจรวมถึงการมอบหมายงานเพื่อเพิ่มพูนและฝึกฝนทางด้านทักษะ ซึ่งจะทำให้แผนกต่างๆ ในองค์กรได้พบปะกันมากขึ้น

 


2. ให้พนักแต่ละคนติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

 

การให้พนักงานได้ติดต่อกับลูกค้า จะช่วยให้เขาเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และช่วยเพิ่มทักษะในการตัดสินใจ ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร คนกลุ่มนั้นถือเป็นลูกค้า การทำงานในส่วนนี้จึงมีความสำคัญ

 


3.พบปะกันระหว่างแผนก อย่างต่อเนื่อง

 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ ควรให้ทุกแผนกของบริษัทเข้าประชุมด้วยกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 3 เดือน เพราะพนักงานทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจภาพรวมของการทำงานทั้งหมด มิเช่นนั้นการพัฒนาจะเป็นไปได้ช้า

 

4. ให้พนักงานปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม

 

ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ร่วมกันตรวจสอบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนไอเดียกัน

 


5.จ่ายพิเศษเพื่อให้พนักงานได้ศึกษาเพิ่มเติม

 

องค์กรที่คิดถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จะให้ความสำคัญด้านการเรียนรู้ของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ

ซึ่งการจ่ายเงินให้พนักงานได้หาความรู้เพิ่มเติมจากภายนอก ไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่เท่านั้น แต่อาจเป็นงานอดิเรกที่เขาสนใจ เป้าหมายคือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการลงทุนเหล่านี้จะแปลงกลับมาเป็นประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในการทำงานตลอด ไป

 


6. จัดช่วงเวลาระดมพลังสมอง เพื่อสร้างความคิดใหม่ๆ

 

กำหนดหัวข้อขึ้นเป็นพิเศษ อาจใช้วิธีนำผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ สามารถให้สาระเพิ่มเติมกับพนักงาน เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้                         

7. อ่านหนังสือ และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้เวลาช่วงพักเที่ยงอาทิตย์ละครั้ง อ่านและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับหนังสือที่น่าสนใจ เช่นแผนกการตลาดเลือกหนังสือมาหนึ่งเล่ม และให้พนักงานทุกคนในแผนกได้อ่าน เมื่ออ่านเสร็จ ก็มาจัดกลุ่มพูดคุยแสดงทรรศนะกัน ถึงเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อเอาส่วนที่มีประโยชน์ มาปรับใช้งานจริง

8. พูดคุยกันอย่างละเอียดเกี่ยวกับโปรเจคที่เพิ่งผ่านพ้นไป
เมื่อองค์กรได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมา ทั้งการจัดกิจกรรม หรือการซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆ อย่าเพิ่งมองข้ามไปทำกิจกรรมอื่น แต่ให้พนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจคที่เพิ่งผ่านพ้นไป ได้พูดคุยกันทั้งในด้านความสำเร็จและความล้มเหลว
ใช้วิธีตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียด ว่ามีอะไรถูกหรือผิด และมีจุดไหนที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ในกระบวนการนี้ ไม่ควรกล่าวหากัน แต่ต้องมุ่งไปที่การทำความเข้าใจ และสร้างสภาพแวดล้อมการพูดคุยให้พนักงานรู้สึกอิสระ เพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงว่ามีอะไรเกิดขึ้น

9. ใช้ระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
จากแผนการพัฒนาที่ได้กล่าวถึงด้านบน จำเป็นที่จะต้องมีการตอบรับจากพนักงานทุกคนแบบ 360 องศา
ซึ่งเป็นการตอบรับอย่างทั่วถึง ระหว่างหัวหน้าและพนักงานทั้งหมด เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view