บุคลิกภาพกับการทำงาน

บุคลิกภาพกับการทำงาน

การค้นหาทักษะ 

หากกล่าวถึงคำว่า ทักษะนั้น หมายถึง ความสามารถที่ต้องมีในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นงานขายของก็จะต้องใช้ทักษะในการพูดเพื่อโน้มน้าว หรือให้ข้อมูลเพื่อความกระจ่างในตัวสินค้า การต่อรอง เพื่อให้เกิดการซื้อขาย ซึ่งเราจะเห็นว่างานแต่ละประเภทนั้นต้องใช้ และต้องมีทักษะที่แตกต่างกัน และมีทักษะมากมายที่ต้องเรียนรู้ เช่น ทักษะในการขับรถ การพูดภาษาต่างประเทศ หรือบางทักษะเป็นสิ่งที่ติดตัวมา และเราสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เช่น การวาดรูป เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะนั้น เป็นรากฐานของการทำงานทุกชนิด เพราะไม่มีงานใดเลยที่ไม่ใช้ทักษะ 

 

เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ จำเป็นคือ การค้นหาทักษะในตัวคุณให้เจอ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้าง ทำให้เวลาสัมภาษณ์ตอบไม่ถูกว่าตัวเองนั้นถนัดอะไร กลายเป็นคนที่ไม่มีจุดเด่นอะไร หากคุณเป็นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นไม่มีจุดเด่น และความสามารถอะไรเลยนั้นแสดงว่าคุณนั้นยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ จงให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่ามนุษย์ทุกคนมีบาง สิ่งบางอย่างที่เราสามารถภูมิใจได้ทั้งสิ้น แม้ว่าทักษะที่เรามีจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำงานนั้น ๆ ไม่ได้ เพราะงานทุกชนิดต้องการทักษะที่แตกต่างกันและสิ่งที่คุณมีก็ต้องมีซักงานที่ เหมาะสมกับคุณเห็นหรือยังว่าการที่คุณรู้จักตัวเองมีประโยชน์เพียงใดต่อการหางาน และการที่จะทำงานนั้น ๆ


การสำรวจจุดเด่นของตัวเอง

จุดเด่นเป็น ลักษณะทางบุคลิกภาพที่งานทุกชนิดนั้นต้องการคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่เด่น เป็นเฉพาะ เช่น หน้าที่ของประชาสัมพันธ์ ควรมีบุคลิกที่สามารถเข้ากับคนง่าย รู้จักการจัดการเกี่ยวกับคน หรือพนักงานบัญชีก็ควรจะมีบุคลิกภาพ ที่รอบคอบ เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นที่พูดถึงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีลักษณะนั้นอย่างเดี่ยว เพียงแต่คุณมีลักษณะบางประการที่เด่นเหนือคนอื่น ๆ อยู่บ้างเท่านั้น

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view