สำรวจแรงจูงใจในการทำงานกันดีกว่า

สำรวจแรงจูงใจในการทำงานกันดีกว่า

แรงจูงใจในการทำงานทุกวันนี้เราหางานโดยพิจารณาจากอะไรเป็นหลัก งานที่อยากทำ? ค่าตอบแทนที่จะได้รับ? การที่เราจะตัดสินใจสมัครงานในตำแหน่งใด เราต้องรู้ว่าบุคลิก หรือความชอบของเรามีความเหมาะสมกับงานนั้น หรือไม่ เพียงใด โดยต้องรู้ว่าแรงจูงใจของเราเกิดจากอะไรบ้าง แล้วเรามีคุณสมบัติเหล่านั้นแล้วหรือยัง ในช่วงเวลาที่เราต้องแข่งขันกับคนอีกมากเพื่อให้ได้งานทำท่ามกลางสภาวะคนล้นงานเช่นนี้  ชวนคุณมาทำ checklist เพื่อตรวจสอบกันก่อนที่จะเริ่มหางานให้ได้งานที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
 
แรงจูงใจจากปัจจัยภายใน เป็นแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานของคุณ ที่จะทำให้ตื่นขึ้นมาและอยากไปทำงานในแต่ละวัน กรุณาให้คะแนน 1-5 กับแรงจูงใจต่อไปนี้ โดยข้อที่สำคัญกับคุณมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ข้อที่สำคัญกับคุณน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน
 1. _____ คุณชอบความหลากหลายและความเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน
 2. _____ คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
 3. _____ คุณชอบทำงานกับข้อมูลความรู้
 4. _____ คุณชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 5. _____ คุณชอบช่วยเหลือสังคม
 6. _____ คุณชอบประสบการณ์แปลกใหม่และความท้าทาย
 7. _____ คุณเคารพนับถือในงานของคุณ
 8. _____ คุณชอบแข่งขันกับคนอื่น
 9. _____ คุณชอบติดต่อกับผู้คนภายนอก
 10. _____ คุณมีอิทธิพลต่อผู้อื่น
 11. _____ คุณให้ความสำคัญกับความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน
 12. _____ คุณมีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ
 13. _____ คุณมีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
 
แรงจูงใจจากปัจจัยภายนอก เป็นเงื่อนไขจากการที่คุณได้รับประโยชน์จากภายนอก นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการทำงานถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบงานนั้นสักเท่าไร แต่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คุณสามารถทำงานนั้นได้ หรือเลือกที่จะทำงานนั้น
กรุณาให้คะแนน 1-5 กับแรงจูงใจต่อไปนี้ โดยข้อที่สำคัญกับคุณมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ข้อที่สำคัญกับคุณน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน
 1. _____ งานนั้นทำให้คุณมีอำนาจ
 2. _____ งานนั้นทำให้คุณได้ท่องเที่ยวเป็นประจำ
 3. _____ งานนั้นให้ค่าตอบแทนสูง
 4. _____ งานนั้นทำให้คุณได้เป็นผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการ
 5. _____ งานนั้นทำให้คุณได้ทำงานเป็นทีม
 6. _____ คุณได้มีชั่วโมงการทำงานที่เป็นปกติเหมือนคนอื่น ๆ
 7. _____ คุณสามารถจัดชั่วโมงการทำงานของตัวเองได้อย่างยืดหยุ่น
 8. _____ งานนั้นทำให้คุณมีฐานะทางสังคมที่สูงขึ้น
 9. _____ งานนั้นทำให้คุณได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
 10. _____ งานนั้นทำให้คุณมีโอกาสได้รับรางวัล / เกียรติยศ / โบนัส
 11. _____ งานนั้นทำให้คุณได้ใส่เครื่องแบบที่คุณชื่นชอบ
 12. _____ งานนั้นทำให้คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
 
แรงจูงใจจากไลฟ์สไตล์ของคุณ เป็นเหตุผลที่เกิดจากลักษณะการใช้ชีวิตของคุณในเวลาว่าง และการใช้จ่ายส่วนตัว
กรุณาให้คะแนน 1-5 กับแรงจูงใจต่อไปนี้ โดยข้อที่สำคัญกับคุณมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน ข้อที่สำคัญกับคุณน้อยที่สุดเท่ากับ 1 คะแนน
 1. _____ คุณชอบเก็บสตางค์ไว้มาก ๆ
 2. _____ คุณชอบพักผ่อนในรีสอร์ทหรู
 3. _____ คุณชอบการศึกษาและเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
 4. _____ คุณชอบกีฬาและนันทนาการ
 5. _____ คุณชอบมีบทบาทในชุมชนที่คุณอยู่
 6. _____ คุณชอบพักผ่อนอยู่กับบ้าน
 7. _____ คุณชอบมีส่วนร่วมทางการเมือง
 8. _____ คุณชอบชีวิตแบบเรียบง่าย
 9. _____ คุณชอบใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
 10. _____ คุณชอบอยู่ในเมืองใหญ่
 11. _____ คุณชอบอยู่ต่างประเทศ
 12. _____ คุณชอบอยู่กับตัวเอง ชอบปฏิบัติธรรม
 13. _____ คุณชอบอยู่นอกเมือง
 
เมื่อคุณให้คะแนนทั้งสามส่วนเรียบร้อยแล้ว ลองดูว่าข้อที่คุณให้ 5 คะแนนมีอะไรบ้าง แล้วลิสต์ออกกมา คุณจะเห็นว่ามีอะไรบ้าง
ที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุดในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะสะท้อนออกมาว่า ตัวคุณมีบุคลิกอย่างไร ชอบอะไรมากที่สุด เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดแนวทางของตัวเองได้ว่าถ้าคุณมีแรงจูงใจแบบนี้ มีไลฟ์สไตล์แบบนี้ คุณเหมาะที่จะทำงานแบบใด

หวังว่าแบบสำรวจนี้จะช่วยให้คุณรู้จักตัวเองดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกอาชีพของคุณ เมื่อคุณเลือกในสิ่งที่ใช่ คุณย่อมมีความมั่นใจและสามารถทำงานนั้นได้อย่างดีที่สุด แน่นอน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view