ความสุข 8 ประการในการทำงาน

 

          คู่มือ ความสุข 8 ประการในการทำงาน HAPPY WORK PLACE

 

Happy Workplace องค์กรแห่งความสุข

เมื่อคนเป็นสิ่งมีค่าที่สุดขององค์กร

เมื่อองค์กรมีชีวิต

เมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม

งานที่ท้าทายในอนาคต

วันนี้ไม่ใช่แค่ Human Resources เท่านั้นแต่เราต้องการสร้าง Human Relationship เพื่อให้ “คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์”

          ปัจจุบันนี้องค์กรหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับคนในองค์กรมากขึ้น Happy Workplace จึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนทำงานมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 Happy Workplace คือ องค์กรแห่งความสุข ความสุขจะมีได้อย่างไรในองค์กร เราสามารถหาคำตอบได้ใน “คู่มือความสุข 8 ประการในที่ทำงาน (Happy Workplace) โดยมี Happy 8 หรือ “8 เซียน ความสุข” ที่สามารถช่วยตอบคำถามให้กับทุกคนในองค์กรได้

 ทำไมเราต้องมีเซียนนำทาง???

           ต่อ แต่นี้ไปชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดกาล เพียงแค่เราเปิดใจให้เซียนในหนังสือเล่มนี้มาชี้แนะ หรือนำทางท่านผู้อ่าน เพราะชีวิตของผู้คน น้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น ความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติและสิ่งรอบตัวได้อย่างถูกต้อง หนังสื่อเล่มนี้ช่วยทุกท่านให้เข้าใจกับสิ่งต่างๆ ได้

 เซียนเปรียบเสมือน “ผู้รู้ที่มาคอยชี้แนะสั่งสอน”

           สิ่ง ใดเป็นสิ่งถูกผิดดีชั่วท่านจะแนะเคล็ดลับต่างๆ ให้เรา ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านบางทีเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงหรือรู้แล้วแต่หลงลืมไป ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกใบนี้ แต่เซียนจะพยายามดึงออกมาให้เห็นชัดเจน ผู้อ่านท่านใดอยากทราบบทบาทของเซียน ติดตามได้ที่ “คู่มือ ความสุข 8 ประการในการทำงาน HAPPY WORK PLACEW

 

Happy 8 คือเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสุขในชีวิตของคนทำงาน โดยประกอบไปด้วย

 

Happy Body (สุขภาพดี)     มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ

Happy Heart (น้ำใจงาม)     มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน

Happy Soul (ทางสงบ)     มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

Happy Relax (ผ่อนคลาย)      รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต

Happy Brain (หาความรู้)     การศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา

Happy Money (ปลอดหนี้)     มีเงินรู้จักเก็บ รู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้

Happy Family (ครอบครัวดี)     มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง

Happy Society (สังคมดี)     มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view