สร้างภาพลักษณ์ด้วยการรู้จักจังหวะในที่ทำงาน

สร้างภาพลักษณ์ด้วยการรู้จักจังหวะในที่ทำงาน
 
ในสถานที่ต่าง ๆ แต่ละที่ มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันออกไป ส่งผลให้การปฏิบัติตัวต่างๆ ก็ย่อมแตกต่างกันออกด้วย การที่เราเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน เราจึงจำเป็นต้องรู้จักจังหวะ กาลเทศะ หรือ ความเหมาะสม ในการปฏิบัติตัวในสถานที่นั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์อย่างหนึ่ง

การรู้จักจังหวะ หรือ กาลเทศะในการทำงาน ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ ไม่ได้จำเป็นเฉพาะกับคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น แม้แต่ผู้บริหารเอง ก็ต้องรู้จักจังหวะในการทำงานด้วยเช่นกัน จังหวะที่กล่าวถึง ก็คือ การรู้จักเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เลือกว่าช่วงนี้อะไรที่สามารถทำแล้วก่อให้เกิดผลดี หรืออะไรที่ทำแล้วจะก่อให้เกิดผลเสียก็ควรที่จะหลีกเลี่ยง

อย่างถ้าคุณรู้ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่บริษัทกำลังมีคู่แข่ง ที่ผลิตสินค้าออกมาชนิดเดียวกัน เหมือนกัน หรือแม้แต่การโฆษณาสรรพคุณต่าง ๆ ก็ยังคล้ายกัน คุณก็ควรที่จะหยุดและถอยออกมาดูก้าวหนึ่ง ว่าบริษัทคู่แข่งของคุณนั้น ได้พัฒนาสินค้าออกมาในรูปแบบไหน และมีอะไรที่ทำให้สินค้าของเขามีคุณภาพทัดเทียมกับของเราบ้าง เพื่อที่จะได้หาข้อบกพร่อง หาทางพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่ดึงดันที่จะเอาชนะ โดยไม่ตรวจสอบ มองจากสายตาของคนภายใน แทนที่จะหยุดเพื่อศึกษามุมมองของคนภายนอก ซึ่งเป็นลูกค้า

หรือเมื่อบริษัทกำลังเกิดภาวะวิกฤติ แทนที่คุณจะชะลอการดำเนินการ เพื่อศึกษาแนวทางต่าง ๆ แก้ไขปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ไปทีละเปราะ แต่คุณกลับใจร้อน ทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเต็มที่ ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมา ผลที่ได้ย่อมไม่คุ้มเสียแน่นอนค่ะ แต่ถ้าคุณค่อย ๆ รู้จักแก้ปัญหาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถ้าเกิดปัญหานั้นแก้ไม่ได้คุณก็ยังมีโอกาสใหม่อีกครั้ง เพราะคุณรู้จักจังหวะว่าควรก้าวทีละน้อย และควรถอยเมื่อไม่ไหว นอกจากจะพาบริษัทของคุณให้รอดพ้นวิกฤตได้แล้ว ยังทำให้ลูกน้องเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นอีกด้วย

การรู้จักจังหวะที่ดีในการทำงาน จะเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ลูกน้องประทับใจในตัวคุณ เพราะคุณเป็นผู้บริหารที่รู้จักว่าเมื่อไหร่ที่ควรผ่อน และเมื่อไหร่ที่ควรตึง รู้จักจังหวะที่ดีเพื่อการทำงานที่เกิดผลดีต่อบริษัท ม่ใช่เป็นหัวหน้า ที่รู้จักแค่การดึงให้ตึงแต่เพียงอย่างเดียว คือ ดึงดันที่จะทำให้ได้ โดยไม่ดูจังหวะ กาลเทศะ การและความเหมาะสมของโอกาสในขณะนั้น

อย่างเช่น เมื่อคุณกำลังปรึกษาโครงการหนึ่งกับลูกค้าที่ใจร้อน ขณะนั้นลูกค้ากำลังอารมณ์โกรธ แต่คุณเห็นว่าโครงการที่คุณคิดเป็นสิ่งที่ดีจึงเถียงลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า ยอมรับในโครงการของคุณ ถ้าคุณทำอย่างนั้นลูกค้าก็จะยิ่งโกรธและไม่ยอมรับผลงานคุณมากเข้าไปใหญ่ เพราะเขาถือว่าคุณไม่ยอมฟังความต้องการของเข้า ทั้งที่จริงๆ แล้วผลงานของคุณอาจจะดีที่สุดก็ตาม

นอกจากงานคุณจะเสียหายแล้วลูกน้องยังไม่นับถือคุณอีก เพราะเขาจะเห็นว่าคุณเอาแต่ดึงดัน ไม่รู้จักจังหวะเอาเสียเลย แต่ถ้าคุณปล่อย ยอมตามใจลูกค้า และพูดให้ลูกค้าเข้าใจในวันหลังเมื่ออารมณ์เย็นขึ้น เขาก็ย่อมที่จะรับฟังคุณ และลูกน้องยังนับถือคุณเพราะคุณรู้จักจังหวะที่ดีในการทำงานด้วยนะคะ

การรู้จักจังหวะที่ดีในการทำงาน นอกจากจะทำให้งานของคุณผ่านพ้นอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้ว ยังถือว่าเปิดโอกาสให้คุณสำรวจข้อผิดพลาดของงานด้วยนะคะ และที่สำคัญยังสร้างภาพลักษณ์ของคุณให้ดูดีในสายตาลูกน้องของคุณด้วย เพราะคงไม่มีลูกน้องคนไหนอยากทำงานกับหัวหน้าที่ดึงดันจะเอาความคิดของตนเอง ให้ได้โดยไม่ดูจังหวะ และโอกาสที่เหมาะสมความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view