กลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพ

กลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพ   เป็นเพียงการนำเสนอดังนี้

1.  วงจร PDCA หรือ PDCA

2.  ระบบ 5 ส หรือ 5 S

3.  กลุ่มระบ QQC (Quality Contrl Circle:QCC)

4.  ระบบการปรับรื้อ(Re-engineering)

5.  ระบบ TQM (Total Quality Management)

ความคิดเห็น

  1. 1
    Name
    Name Email 08/04/2013 04:21

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view